Sagaskolan ligger i hjärtat av Valsta precis nedanför Valstaskolan och Valsta centrum.
På Sagaskolan går det ca 215 barn i klasserna F – 3, ca 160 barn går på fritids.

Vi kommer till HT-19 vara en F-6 skola. Redan nu till hösten (2018) kommer vi att ha fyror och femmor (120 nya elever). Skolan kommer att byggas ut men under den första tiden kommer en del av verksamheten att ligga i paviljonger. Dessa kommer att placeras där fotbollsplanen ligger idag. (planen kommer att flyttas en liten bit bort) Vår skolgård utökas över nuvarande gångvägen och upp till paviljongerna. Gångvägen läggs om till annan sträckning. 

År 2021 är det beräknat att vi ska flytta in i de nya lokalerna.

 

 

På Sagaskolan arbetar vi mycket med estetiska lärprocesser. Det innebär bland annat att vi har ett tätt samarbete med Kulturskolans personal. Danspedagog Maria Edin är hos oss flera dagar i veckan, vilket innebär att alla elever får träffa henne en lektion per veckan. Alla barn har även en lektion per vecka med musiklärare.

Vi arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt där vi har stödjande strukturer. Det kan t ex vara modeller för skrivande texter.

Läsningen prioriterar vi högt på skolan. Eleverna har tyst läsning där lärarna kan gå runt och hjälpa till i läsningen, lärarna läser högt varje dag och vi arbetar med läsförståelse och har samtal runt texter. Lärarna har under förra läsåret fortbildat sig via Läslyftet som Skolverket håller i.

Vi arbetar med parreflektion, vilket innebär att eleverna får sätta egna ord på sina kunskaper och även lära sig av sina kamrater.

IT är ett naturligt verktyg i skolans arbete. Alla elever har en iPad som de arbetar på/med i skolarbetet. Vi har en del digitala läromedel och våra yngsta elever skriver på iPad och skapar böcker i en app och får på så sätt ett eget litet bibliotek. När eleverna kommer till åk 2 satsar vi mer på skrivning med penna. Att formulera text och att skriva med en penna har vi separerat i undervisningen. Eleverna har under första skolåret fått träning i finmotorik vilket gör det lättare för dem att använda penna för skrivande i tvåan. Men de skriver med penna även i åk 1.

Varje termin har vi ett övergripande tema i skolans alla verksamheter. I höstas arbetade vi med tema Idrott och hälsa och under vårterminen har vi arbetat med tema Sagor. 

Inför ett nytt tema har vi en gemensam start i vår fina aula där skolpersonalen gör en dramatisering på temat för barnen. Arbetet avslutas antingen med en gemensam samling i aulan där eleverna får presentera sina arbeten för varandra eller med olika aktiviteter där föräldrar deltar.