Utvecklingssamtal

Från och med idag och två veckor framöver, v 37 och v 38,  kommer alla våra klasser, från förskoleklass till åk 3, ha utvecklingssamtal. Det har skickats hem tider för samtal till alla elever. Schemat för varje lärare är tajt med alla 25 samtal under två veckor, så vi ber dig vänligen att komma i tid till ditt och ditt barns samtal. 

Kulturskolan kommer till vårt fritids!

Den 13:e september startar ett samarbete mellan Kulturskolan och vårt fritids. Det kommer att bli tre grupper som får prova på att spela instrument varje onsdag. I varje grupp kommer tio barn att få plats.

 

Dessutom kommer det att bli två teatergrupper varje onsdag där 15 barn får plats i vardera grupp.

 

 

Alla barn, även de som inte har fritidsplats,  kommer att få anmäla intresse för instrument- eller teatergrupp. Men vi vill bara ha med barn som har ett intresse av musik eller teater i grupperna. Inget stök kommer att accepteras.

Aktiviteterna är naturligtvis kostnadsfria  eftersom det sker under fritidstid.

 

Elevfotografering

Torsdag och fredag, 21-22/9, har vi fotografen här för fotografering av klasser/elever.