Montering av paviljongerna

Idag, tisdag, börjar paviljongerna som vi ska ha mellanstadiet i att monteras upp. Det kommer att pågå under tisdagen och torsdagen. Det kommer 35 stora transporter under dessa dagar som åker via Centrum ner via kyrkan och Valstaskolans baksida och ner bredvid Brage förskola.

Alla uppmanas att hålla sig på avstånd från dessa transporter.

 

Stängt för studiedagar

Fritids är stängt för studiedagar fredagen den 15/6 och måndagen den 18/6.

 

Hopslagning med Eddaskolans fritids under sommaren

Från v 26 – 30 kommer våra fritidsbarn att vara på Eddaskolan. Personal från Sagaskolan kommer att finnas under alla veckor men inte från alla avdelningar.

Under v 26 – 28 kommer alla skolbarn (åk 1 – 3) att åka ut till Rävsta. Buss hämtar vid Eddaskolan varje morgon. Det är bara sexåringar som är kvar på Eddaskolan under dessa veckor.

v 29 – 30 kommer ALLA barn att vara tillsammans på Eddaskolan.

Från v 31 är alla barn från Sagaskolan tillbaka i våra lokaler igen.