Utbildningsväsendet (förskolan och skolan) styrs av flera olika lagar och regler – styrdokument. Dessa kan vara fastställda på nationell, kommunal eller lokal nivå.

På nationell nivå finns Skollagen, skolförordning och läroplaner

Läs mera på länken nedan.
Förvaltnings styr och stöd