Information till föräldrar med barn på fritids

ANSÖKA/SÄGA UPP FRITIDSPLATS
En plats på fritids sägs upp via E-tjänsten ”förskola och fritidshem” som ni hittar på www.sigtuna.se/sokforskolafritids eller så går det bra att ta kontakt med handläggare Gunilla Allert eller Marie Björkman.

Det är 2 månaders uppsägningstid från det datum där uppsägningen inkommit.

AVGIFT
Barnomsorgsavgiften baseras på hushållets bruttoinkomst, där barnet är folkbokförd och betalas 12 månader om året.

För att kontrollera er registrerade inkomst, som du själv är skyldig att meddela, logga in via E-tjänsten ”förskola och fritidshem” välj ”Min sida-Mina uppgifter”, eller kontakta handläggaren.

Om det vid kontroll visar sig att hushållets uppgivna inkomst är lägre än den verkliga, sker ny avgiftsberäkning. Den nya avgiften debiteras då retroaktivt från förändringstillfället. Återbetalning av för högt debiterad avgift medges om vårdnadshavaren kan styrka att inkomsten varit lägre än det som angetts.

Två månader efter man blivit arbetssökande eller två månader efter syskons födelse avslutas fritidsplatsen. Vårdnadshavare är skyldig att meddela arbetslöshet. Detta görs antingen via E-tjänsten eller kontakta handläggare.

FRITIDSPLATS EFTER ÅK 3
Barn som slutar årskurs 3 avslutas automatiskt den 31/7.

Om man önskar fortsatt fritids, ta kontakt med handläggare.

Handläggare

Marie Björkman Gunilla Allert

08-59126383 08-59126320

marie.bjorkman@sigtuna.se Gunilla.allert@sigtuna.se