Som elev  har du rätt att:               Som elev är du skyldig att:
Få lära dig nya saker              Ta ansvar för ditt arbete och göra ditt bästa
Bli respekterad för den du är              Respektera alla och visa hänsyn
Känna dig trygg              Använda ord som inte kränker andra
Bli sedd och lyssnad på              Lyssna på andra och vänta på din tur
Få vistas i en god miljö              Låta andra vara med och bestämma
              Vara rädd om dina egna och andras saker
               Värna vår miljö, både inne och ute

 

 

 

Det här förväntar vi att ni som föräldrar gör:
  •          Tar kontakt med skolan om ni undrar över något eller har synpunkter.
  •          Hjälper era barn att komma i tid till skolan.
  •          Alltid anmäler om era barn är sjuka/frånvarande.
  •          Tar ansvar för att era barn får den sömn de behöver för att klara skoldagen.
  •          Ser till att era barn har ätit frukost hemma om de inte äter på fritids.
  •          Ser till att barnen har kläder som är lämpliga för årstid och aktivitet
  •          Påminner era barn om att inte ta med sig värdesaker.
  •          Hämtar och lämnar era barn som går i förskoleklass.

 

VI PÅ SAGASKOLAN VILL HA NÄRA SAMARBETE MED ER FÖRÄLDRAR.

DÄRFÖR HAR VI SOM PRAXIS ATT ALLTID KONTAKTA ER NÄR BEHOV UPPSTÅR

valkomsthafte-2016-15aug-2