TILL ALLA FÖRÄLDRAR!
Hej!

Då var höstterminen slut – det är inte klokt hur snabbt tiden har runnit iväg! Det har varit en bra termin på Sagaskolan. Som helhet har det varit god arbetsro, bra koncentration och fokus och alla våra elever har kämpat hårt. Under den här hösten har vi bland annat haft ett temaarbete om världen, fortsatt vår utveckling med i-pads i undervisningen, vårt arbete med dans har blivit ännu bättre (och vi har mottagit pris för vårt fina arbete med dansen!).

Som rektor för skolan är jag stolt över våra elevers hårda arbete och alla medarbetares fina insatser denna höst!
Till vårterminen hälsar vi välkommen till vår nya hemsida på webben –  www.saga-skolan.se! Vi tar nu nya steg för att förbättra vår service och information med en ny plats på webben. Där kommer du hitta all information du behöver, läsa om skolans arbete och aktuella händelser från skola och fritids. Gör det till en vana att läsa om det som händer på skolan – välkomna!

Det sker några förändringar i personalen till vårterminen. Vi tackar Jimmy och Milan för deras insatser under hösten! De lämnar nu Sagaskolan för andra utmaningar.

Vi tackar också Ylva Kadin för alla hennes insatser under 18 år på Sagaskolan! Ylva har varit en stark kraft hos oss under en följd av år, där hon gjort insatser som klasslärare, lärare för mindre undervisningsgrupp, musiklärare och ansvarig för flera av våra traditioner, såsom avslutningar och luciafirande. Hon har nu tackat ja till en ny tjänst i hennes hemstad Uppsala. Vi tackar Ylva för allt och önskar henne lycka till i hennes nya uppdrag!

Nya på skolan är speciallärare Maria, som började nu i månadsskiftet och Shokran som vikarierat under hösten på fritids och som nu kommer att vara på heltid hos oss under våren. Vi håller just nu på att rekrytera nya lärare och medarbetare till fritids men det är inte klart i dagsläget.
 Tisdag den 10 januari, klockan 8.20, börjar vårterminen.
Vi alla på Sagaskolan tackar alla er föräldrar för denna termin och önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar rektor Johan Johanson

2016-12-20