Skolsköterska
Skolsköterskan finns tillgänglig på Sagaskolan tisdagar och onsdagar.

Elizabeth Sandberg   Tel:nr 073-666 34 29


 

 

Kurator
Kurator arbetar på skolan onsdagar.