Skolportalen – Webbtjänst för Sigtunas kommunala skolor

För att underlätta kommunikationen och samarbetet mellan vårdnadshavare, elever och lärare har vi tjänsterna/programmen Dexter och Infomentor i Skolportalen. 

 

Länk klicka här skolportalen